>

Blogs

Uz pozivni centar do uspješnog prikupljanja podataka

Istraživanje i istraživački projekti jedna su domena koja se jako počela razvijati u posljednjih nekoliko godina, a dobar pozivni centar često je ključ uspješnog istraživačkog posla te kvalitetnog i brzog prikupljanja podataka.

Nedavno smo počeli primjenjivati alate sustava podrške grupama na zadatke i grupe koji nisu karakteristični za istraživačku literaturu. Umjesto korištenja standardnih alata na zadacima koji zahtijevaju rješenje, odluku ili bilo koju mjeru praga konsenzusa, ispitali smo potencijalnu korisnost koju ti alati imaju u području marketinškog istraživanja, posebno s fokusnim grupama jer se za njih pozivni centar do sada nije aktivno koristio.

Prikazani su rezultati eksperimentalne studije za potvrdu uporabe ove tehnike da se kroz pozivni centar prikupljaju ispitanici čak i za fokus grupe. Rezultati pokazuju da takav pristup može ponuditi poboljšanja u područjima, broju komentara, fokusu na zadatak i distribuciji sudjelovanja, a da pritom ne trpi gubitak zadovoljstva sudionika. Osim toga, rezultati obećavaju da se veličina fokusnih grupa može povećati upotrebom tehnologije koju pozivni centar nudi.

Dok je pandemija COVID-19 harala svijetom, natjerala je mnoge ljude da se prilagode rutini temeljenoj na internetu, uključujući kvalitativne istraživače koji traže alternativne načine prikupljanja značajnih podataka. Dok se fokusne grupe tradicionalno provode osobno, napredak s online videokonferencijskim aplikacijama predstavlja novu metodu prikupljanja podataka, međutim, malo je studija to istražilo. Uz to da se koristi pozivni centar, fokus grupe su se sada preselile i u online okruženje.

Uz pozivni centar do uspješnog prikupljanja podataka

Mnogi istraživači danas imaju iskustva s vođenjem fokus grupa korištenjem videokonferencijske aplikacije Zoom. Kroz ovu kvalitativnu metodu, sudionici su razmišljali o prilikama i izazovima koje su iskusili i moderatori i sudionici koristeći Zoom, uključujući: pripremu, odnos, uključivanje drugih digitalnih alata i pozivni centar te samu internetsku povezanost.

Zaključno, provođenje fokusnih grupa online korištenjem Zooma na način da se ispitanici regrutiraju kroz pozivni centar bilo je općenito pozitivno iskustvo i usporedivo sa standardnim fokusnim grupama za prikupljanje kvalitativnih podataka, unatoč uvođenju tehnologije. …